Volda Fiskemat AS

    Språk/language:

Kontakt

Furene 26,  6105 Volda
Telefon: 70077880

E-post: post()voldafiskemat.no

Kvar er vi?
Volda Fiskemat AS ligg sentralt til på Nordvestlandet, ca 5 mil sør for Ålesund. 

Vi har ikkje eigne distributørar, men har avtalar med dei fleste transportselskapa som ivartek denne biten. Dei fleste bestillingane kan vere levert til mottakar allereie innan 24 timar frå bestilling.

Kontaktinformasjon

Volda Fiskemat AS

Furene 6100 Volda

Tlf: 70 07 78 80

Fax: 70 07 80 84

E-post: post@voldafiskemat.no